Pravidlá

1. Každý pretekár preteká na vlastné nebezpečenstvo.

2. Pretekár je povinný mať na preteku cyklistickú prilbu.

3. Preteká sa za plnej premávky, pretekári musia dodržiavať pravidlá cestnej premavky, nenarušovať ju. 

4. Z 12 kôl sa do celkových výsledkov ráta najlepších 8.