II. ročník

Slovenský pohár v duatlone

Názov pretekov                 Mošovský duatlon

Termín a miesto                11.9.2016 (nedeľa) Mošovce, okres Turčianske Teplice

Organizátor                       Z poverenia STÚ

                                         KBL ŠKP Martin

                                         Jedľoviny 90

                                         036 08 Martin

                                         Slovenská Republika

                                         +421 905 744 715

Trate                                 Beh 5 km

                                            beh sa uskutoční na 2,5 km okruhu, (spevnený štrkový chodník v parku, asfalt)

                                         Cyklistika 20 km

                                            cyklistika sa uskutoční na 7 km okruhu v obci Mošovce a v blízkom okolí

                                         Beh 2,5 km

                                            beh sa uskutoční na 2,5 km okruhu, (spevnený štrkový chodník v parku, asfalt)

Profil                                Presný profil trate je zverejnený na www.kblskpmartin.webnode.sk

Súťažný výbor     Riaditeľ pretekov: Ján Holiga

                            Technický delegát: Andrea Hrúzová

                            Hlavný rozhodca: Matej Hraško

Kategórie

Registrovaní v STÚ:

Dorastenci 1999 – 2000

Dorastenky 1999 – 2000

Juniori 1997 – 1998

Juniorky 1997 – 1998

Muži 1996 – 1977

Ženy 1996 – 1977

Veteráni I. 1976 – 1967

Veteráni II. 1966 a starší

Veteránky 1976 a staršie

Neregistrovaní: 

muži a ženy bez rozdielu veku

Registrácia                     Registrovať sa môžete elektronicky cez stránku STU, resp. mailom  na jan.holiga@centrum.sk, štartovné do 5.9.2016 je 10€, IBAN                                           SK6811110000006605527005.  Od 6.9.2016 je štartovné 15€. €.

Ceny                               Prví traja v každej kategórii budú ocenení vecnými cenami.

                                       V absolútnom poradí prvých 5 mužov a prvé 3 ženy finančné ceny.

Podmienky účasti

- Preteká sa podľa pravidiel STÚ a týchto propozícií

- Prilba na hlave je povinná počas celej doby cyklistickej časti

- Štart na vlastné nebezpečenstvo

- Účastníci sú povinní dodržiavať zásady bezpečného správania sa na vozovke ako aj pokyny usporiadateľa a dodržiavať ustanovenia

  vyhlášky o cestnej premávke č. 8/2009 Z. z. v platnom znení

Program                 10:00 – 11:15     Prezentácia ZŠ Mošovce, centrum obce

                               11:15 – 11:45     Otvorenie a uzavretie depa
                               12:00 –              Štart pretekov
                               13:15 – 14:15     Občerstvenie pretekárov
                               14:30 –              Vyhodnotenie pretekov

Kontakt

KBL ŠKP Martin

Jedľoviny 90

036 08 Martin

Slovenská Republika

jan.holiga@centrum.sk
www.kblskpmartin.webnode.sk
+421 905 744 715