:::VÝSLEDKY:::                :::FOTOGALÉRIA:::

Beh v srdci SNP - propozície:

 

4. ročník

Pri príležitosti osláv 72. výročia SNP

M-SR v cestnom behu policajtov

 
 
Usporiadateľ:                   Obce Sučany, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Turčianska Štiavnička,                                                 
 
                                        a Klub bežeckého lyžovania Martin 
 
Termín konania:               28. augusta 2016 (nedeľa)
 
Miesto konania:                Sučany, okres Martin 
 
Prihlášky:                         Zaslať do 18.8. 2016 na adresu Ján Holiga, Jedľoviny 90, 03608  
 
                                        Martin alebo mailom na: jan.holiga@centrum.sk         
 
                                        tel. číslo: 0905 744715, treba uviesť veľkosť trička
 
Kancelária pretekov:         Športový areál ZŠ Sučany
 
Informácie:                       na klubovej stránke www.kblskpmartin.webnode.sk
    

Technické ustanovenia:  

 
Predpis:                           preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel  atletiky
 
Prezentácia:                     dňa 28.8.2016 od 08.30 do 09.30hod. v športovom areáli ZŠ Sučany     
 

Popis trate:                       trať vedie po asfaltovej komunikácii z obce Sučany popri Prefe do  

                                         obce Turčianska Štiavnička, ďalej cez obec Sklabinský Podzámok do   
                                         obce Sklabiňa, z obce Sklabiňa späť do Turčianskej Štiavničky popri  
                                         cintoríne do cieľa v Sučanoch, 
                                         trať meria 17 km, štart a cieľ je v športovom areáli ZŠ v Sučanoch,
                                         žiaci na atletickej dráhe od 400 do 800 metrov
 
 
Štartovné:                         5 € ,  žiaci neplatia, v cene je tričko podujatia a občerstvenie                                    
 
Kategórie:                         muži A do 39 rokov
 
                                         muži B od 40-49 rokov
 
                                         muži C od 50-59 rokov
 
                                         muži D od 60 rokov
 
                                         ženy E do 35 rokov
 
                                         ženy F nad 36 rokov
 
                                         policajti a policajtky PZ SR
 
                                         žiaci (najmladší, mladší a starší žiaci)
 
Štart:                                 hromadný o 10.00 hod., žiaci o 10.15 hod.
 
Ceny:                                odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii 
 
Protesty:                            podľa pravidiel atletiky
 
Vyhlásenie výsledkov:      30 min. po dobehnutí posledného pretekára
 
Občerstvenie:                    zabezpečí usporiadateľ
 
Rôzne:                               pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné
 
                                          nebezpečenstvo. Premávka bude čiastočne regulovaná príslušníkmi polície 
 
Zdravotná služba:               hasiči Sučany

 

                

                 Ján Holiga                                                                               Vladimír Plžik

predseda organizačného výboru                                                         riaditeľ pretekov