Výsledková listina Slovenského pohára v behu na lyžiach v kategóriách dorastu,dospelých a veteránov
                 
Martinské hole 21. februára 2016            
Súťažný výbor:     technický delegát: Vladimír Staroň  
        riaditeľ pretekov:    Ján Holiga    
        veliteľ tratí:            Silvester Láni  
        hlavný rozhodca:    Jana Gáliková  
Kategória: ženy ženy   4 km V, 2x2 km      
Poradie Štart.č. Meno Nar. Klub Kat. Štart Čas Čas
1 9 Eva Segečová ml. 1989 STJL Ž 0:04:30 0:16:29 0:11:59
2 8 Veronika Beťková 1996 OPZP Ž 0:04:00 0:24:40 0:20:40
                 
1 5 Eva Segečová 1971 STJL Ž-F 0:02:30 0:17:58 0:15:28
2 6 Dana Bartalská 1969 JALM Ž-F 0:03:00 0:19:35 0:16:35
3 4 Dana Beťková 1972 OPZP Ž-F 0:02:00 0:22:23 0:20:23
                 
1 3 Ingrid Hebiková 1966 ŠKPB Ž-G 0:01:30 0:16:47 0:15:17
2 2 Eva Gregussová 1958 JALM Ž-G 0:01:00 0:18:25 0:17:25
3 1 Anna Novysedláková 1959 KBLM Ž-G 0:00:30 0:22:53 0:22:23
                 
Kategória: muži D, E   4 km V, 2x2 km      
Poradie Štart.č. Meno Nar. Klub Kat. Štart Čas Čas
1 17 Daniel Bartko 1956 SVET M-D 0:08:30 0:21:33 0:13:03
2 18 Vladimír Staroň 1951 SVET M-D 0:09:00 0:22:12 0:13:12
3 16 Miroslav Hrobák 1955 SVET M-D 0:08:00 0:22:26 0:14:26
4 14 Milan Martoň 1948 SVET M-D 0:07:00 0:23:29 0:16:29
5 15 Bohuslav Valent 1949 OPZP M-D 0:07:30 0:24:42 0:17:12
6 12 Dušan Lúčanský 1949 SVET M-D 0:06:00 0:25:47 0:19:47
                 
1 11 Vladimír Bartko 1946 SVET M-E 0:05:30 0:21:24 0:15:54
                 
Kategória: muži, muži A, muži B, muži C   8 km V, 4x2 km      
Poradie Štart.č. Meno Nar. Klub Kat. Štart Čas Čas
1 26 Peter Mlynár 1988 ŠKPV M 0:03:00 0:23:07 0:20:07
2 24 Lukáš Nemčík 1993 MEKO M 0:02:00 0:26:41 0:24:41
3 23 Erik Kollárik 1996 KBLM M 0:01:30 0:26:30 0:25:00
4 22 Marko Chlebničan 2000 STJL M 0:01:00 0:29:02 0:28:02
                 
1 27 Ján Holiga 1977 KBLM M-A 0:03:30 0:25:12 0:21:42
2 28 Tomáš Smorada 1980 KBLM M-A 0:04:00 0:27:00 0:23:00
3 47 Tomáš Bartko 1986 KRVA M-A 0:13:30 0:39:07 0:25:37
4 30 Ivan Bukas 1978 OPZP M-A 0:05:00 0:34:32 0:29:32
5 32 Bystrík Grolmus 1980 NERE M-A 0:06:00 0:36:46 0:30:46
6 31 Mário Chlebničan 1978 STJL M-A 0:05:30 0:38:52 0:33:22
                 
1 38 Tomáš Kaliský 1974 OPZP M-B 0:09:00 0:35:35 0:26:35
2 39 Milan Niňaj 1974 OPZP M-B 0:09:30 0:36:07 0:26:37
3 36 František Šulek 1972 LKHL M-B 0:08:00 0:35:57 0:27:57
4 33 Vladimír Rusko 1967 NERE M-B 0:06:30 0:34:36 0:28:06
5 35 Viliam Trizna 1971 JALM M-B 0:07:30 0:36:43 0:29:13
6 34 Milan Vreštiak 1972 STJL M-B 0:07:00 0:38:32 0:31:32
                 
1 46 Richard Demeter 1965 KBLM M-C 0:13:00 0:37:22 0:24:22
2 45 Vladimír Vician 1961 SVET M-C 0:12:30 0:39:15 0:26:45
3 43 Ján Kubiš 1964 STJL M-C 0:11:30 0:39:11 0:27:41
4 40 Pavel Šiarnik 1959 JALM M-C 0:10:00 0:38:36 0:28:36
5 44 Jaroslav Bugáň 1961 OPZP M-C 0:12:00 0:41:17 0:29:17
6 41 Pavol Babnič 1960 NERE M-C 0:10:30 0:40:38 0:30:08
7 48 Ján Olšiak 1966 NERE M-C 0:14:00 0:45:19 0:31:19
8 42 Jozef Klimčák 1961 SVET M-C 0:11:00 0:43:08 0:32:08

 

MEMORIÁL FRANCÚZSKYCH PARTIZÁNOV

20. ročník

Slovenský pohár veteránov, verejné preteky dospelých

 

Všeobecné ustanovenia:

 

Usporiadateľ:                 Klub bežeckého lyžovania Martin v spolupráci s Mestom Martin, 

                                      Slovenskou lyžiarskou asociáciou a firmou T plus T

 

Termín konania:            21. februára 2016 (nedeľa)

 

Miesto konania:             Martinské hole, hotel Martinské hole

 

Prihlášky:                       Zaslať do 18. 2. 2016 v zmysle PLP čl. 215.1 a Súťažného poriadku

                                                   2015/2016,  vyplnená on-line zo stránky www.slovak-ski.sk, prípadne 
                                                   napísaná na predpísanom tlačive /vzor strana 40.SP a odoslaná na 
                                                   e-mail : jan.holiga@centrum.sk, alebo na adresu Ján Holiga, 
                                                   Jedľoviny 90, 03608 Martin tel. číslo: 0905 744715, 0905 418052                                 

 

Kancelária pretekov:      Hotel Martinské hole

 

Informácie:                     na klubovej stránke www.kblskpmartin.webnode.sk,

                                       www.slovak-ski.sk

 

 

Technické ustanovenia:

 

Predpis:                        Preteky sa uskutočnia podľa platných pravidiel lyžiarskych pretekov,

                                     Súťažného poriadku pre sezónu 2015-2016 a tohto rozpisu

 

Prezentácia:                 Dňa 20. februára 2016 v čase od 17.00 hod. do 18.30

                                     v kancelárii pretekov  na t.č. 0905 744715.      
                                     Dňa 21. februára 2016 v čase od 09.00 hod do 10.25 hod. v 
                                     kancelárii  pretekov, kde budú pretekárom vydané štartovné čísla.

 

Porada a žrebovanie:   Dňa 20. februára 2016 o 19.00 hod.

 

Štartovné:                     5 € 

 

Kategórie:                   muži absolútne poradie                    10 km V

 
                                   ženy  absolútne poradie                      5 km V                                   
 
                                   muži A     1986 - 1977                       10 km V  
 
                                   muži B     1976 - 1967                       10 km V
 
                                   muži C    1966 - 1957                        10 km V 
 
                                   muži D    1956 – 1947                         5 km V
 
                                   muži E    1946 a starší                        5 km V
 
                                   ženy F    1986 – 1977                          5 km V
 
                                   ženy G    1976 a staršie                       5 km V

                                 

Štart:                           štart individuálny v 30 sek. intervaloch od 11:00

 

Ceny:                           odmenení budú prví traja pretekári v každej kategórii, v absolútnom

                                    poradí prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku

 

Protesty:                        podľa Pravidiel lyžiarskych pretekov

 

Vyhlásenie výsledkov:   30 min. po dobehnutí posledného pretekára

 

Rôzne:                           Pretekári, činovníci, diváci sa zúčastňujú pretekov na vlastné

                                      nebezpečenstvo. Každé vozidlo musí byť vybavené snehovými 

                                      reťazami.

 

Ubytovanie:                    Hotel Martinské hole, chata Lesník- Kolónia Hviezda

                

Organizačný výbor:

Riaditeľ pretekov:           Ján Holiga

Predseda OV:                  Ján Holiga ml.

Hlavný rozhodca:            Jana Gáliková

Veliteľ trate:                    Silvester Láni

Technický delegát:        Vladimír Staroň

 

Víťazi predchádzajúcich ročníkov:

1. ročník       Štefan Korsch              LK Tesla Lipt. Hrádok

2. ročník       Ján Holiga ml.             KBL Martin

3. ročník       Martin Chovanec         Chemosvit Svit

4. ročník       Pavol Lacko                ŠKP Banská Bystrica

5. ročník       Stanislav Kriššák         Tatran Hybe

6. ročník       Ján Holiga ml.             KBL Martin

7. ročník       Pavol Lacko                ŠKP Š. Pleso

8. ročník       Ján Holiga ml.             KBL Martin

9. ročník       Ján Holiga ml.             KBL Martin

10. ročník     Ján Holiga ml.             KBL Martin

11. ročník     Peter Ivanek                LO Skalité

12. ročník     Tomáš Smorada          LO Hnilec

13. ročník     Ján Holiga ml.             KBL Martin

14. ročník     Ján Holiga ml.             KBL Martin  

15. ročník     Rudolf Michalovský      ŽP Šport Podbrezová

16. ročník     Lukáš Olejár                ŠKP Štrbské Pleso

17. ročník     Peter Žiška                   KBL Jasná Liptovský Mikuláš

18. ročník     Peter Mlynár                ŠKP Štrbské Pleso

19. ročník     Ján Holiga ml.             KBL Martin

        

 

 

                 Ján Holiga ml.                                                                           Ján Holiga

predseda organizačného výboru                                                         riaditeľ pretekov