Pravidlá kritérium

  • pretek na 5 kôl v smere Belianskej časovky (po smere hodinových ručičiek) 
  • na konci každého kola prvých 5 pretekárov získava body: (1. - 10 bodov 2. - 5 bodov 3. - 3 body 4. - 2 body 5. - 1 bod)
  • na konci posledného kola sa udeľuje dvojnásobný počet bodov (t.j.: 20, 10, 6, 4, 2) 
  • finálne poradie pretekárov (podľa ktorého sa udelia body do celkového poradia RL 2016) sa zostaví podľa počtu získaných bodov 
  • v prípade rovnosti bodov (resp. 0 bodov) dvoch alebo viacerých pretekárov sa finálne poradie určuje podľa umiestnenia v poslednom kole