Nová webová stránka bola spustená

16.08.2011 19:35

Dnes bola spustená naša nová webová stránka. Tá nahradí predchádzajúcu www.kblmartin.eu a nájdete tu najnovšie informácie o našom tíme, pretekoch a podobne.