Martinské trate v Krásach Slovenska

22.01.2016 19:06

Naše areály bežeckého lyžovania ste mohli vidieť aj v dvojmesačníku Krásy Slovenska.